Skip to main content

Slovensko svojou rozlohou 49 034 km2 obsadilo v zozname všetkých štátov 127. miesto, čo nás radí k tým menším, no nie úplne malým štátom. Keď si však porovnáme prírodné ukazovatele zistíme, že naša krajina patrí k tým najrozmanitejším na svete.

Na našom území môžeme na juhu nájsť stepné spoločenstvá, krásne lužné lesy, mokrade a čím ďalej na sever ideme, tým viac sa pred nami otvára hornatá zalesnená krajina, v ktorej sa zachovali aj časti starých pralesov. Ďalej prechádzame do našich veľhôr Vysoké Tatry, kde môžeme nájsť rozsiahlu škálu endemitov a krás, kde dominuje vysokohorská krajina. Napíklad tatranská rieka Belá patrí k posledným divokým riekam v Európe, ktorej silu ešte človek nezviazal do umelých brehov a nepreťal rôznymi hrádzami a elektrárňami.

Krajina veľkých šeliem a vzácnych kvetov

Jedinečnosť fauny a flóry Slovenska dokazuje aj fakt, že keď už vo väčšine Európy niekdajšiu prítomnosť veľkých šeliem ako medveď, vlk, rys a mačka divá pripomínali len rôzne lokálne názvy a báje, u nás tieto jedinečné zvieratá prežívali aj počas najťažších turbulentných rokov. Sme len jedna z mála krajín Európy, kde sa zachovali všetky veľké šelmy.

Veľa krajín vo svojich programoch opätovného prinavrátenia veľkých šeliem do voľnej prírody siahli po našich zvieratách, ktoré sa tak stali základom nových populácií v Európe. Slovenské zubry pomáhajú posilňovať voľne žijúce stáda v Rumunsku, populácie vlka, medveďa, či rysa začali spontánne osídľovať Českú republiku, kde boli dlhú dobu vyhynuté. 

Zaujímavosť: Na našom území vznikli rôzne chránené lokality, kde chránime vzácne rastlinné druhy, ako črievičník papučkový, bleduľa jarná, lekno biele, plesnivec alpínsky, hlaváčik jarný, horec Clusiov, Poniklec slovenský… Zo živočíchov sú to: medveď hnedý, drop veľký, orol skalný, Kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský, rys ostrovid, rosnička zelená, vydra riečna, tetrov hlucháň či tetrov holniak.

Naša krajina je unikátna aj svojou lesnatosťou, ktorá nás radí do prvej desiatky v Európe. Odhady hovoria, že lesné spoločenstvá môžeme nájsť až na 45% Slovenska, no ešte pred zhruba storočím to bolo len niečo okolo 30%. 

Naše prírodné klenoty však treba aj zodpovedne chrániť

Už v minulosti si ľudia uvedomovali, ako rýchlo miznú rôzne prírodné skvosty a popritom všetko, čo bolo na nich naviazané. Postupne sa začalo s dôslednou ochranou a prvým u nás vyhláseným národným parkom sa stal Tatranský národný park, ktorý bol založený 1. januára 1949.

Na Slovensku poznáme pri ochrane nášho životného prostredia a krajiny 5 stupňov ochrany.

Základný 1. stupeň ochrany sa uplatňuje na celom území Slovenska. Laicky povedané, na väčšine území máme základný stupeň ochrany, kde platí všeobecná ochrana prírody a krajiny, bez nejakých významných obmedzení. Práve tu sa odohráva hlavná časť našich životov, preto je nesmierne dôležité, aby sme sa správali čo najzodpovednejšie, lebo vďaka neustálej ľudskej činnosti ide o najvyťaženejšie časti prírody.

So zvyšujúcim sa stupňom ochrany, prichádzajú aj rôzne obmedzenia. Musíme si však uvedomiť, že čím vyšší stupeň ochrany, tým unikátnejšie prírodné spoločenstvo, ktoré potrebujeme uchrániť pred tlakom civilizácie.

V 2.stupni ochrany preto napr. určite nemôžete mimo ciest a zastavaných plôch stáť, či jazdiť s motorovými prostriedkami, skútrami a podobne. Samozrejme aj tu platia výnimky a to hlavne pre tie motorové vozidlá, ktoré súvisia s obhospodarovaním pozemkov.

V 1. a 2. stupni sa môžete ako peší turista pohybovať slobodne aj mimo turistických ciest. Ak ste sa rozhodli, že chcete zorganizovať športové, turistické, či telovýchovné podujatie na území s 2.stupňom ochrany, mali by ste vedieť, že v tomto prípade musíte požiadať príslušný orgán ochrany prírody o povolenie. Tiež sa vyvarujte púšťania hlasnej hudby, nakoľko aj tu je potrebné povolenie.

Mapa stupňov ochrany prírody na Slovensku. (Zdroj: enviportal.sk)

Ekologický dizajn do každého interiéru: obaly na kvetináče šité zo zvyškových materiálov.

Ušite mi ho na mieru

Kde nás čaká turistika len po vyznačených turistických chodníkoch a cestách ?

Ak sa vyberiete na výlet do územia, ktoré je v 3.stupni ochrany, myslite na to, že pohybovať sa môžete výlučne len po vyznačených turistických chodníkoch a cestách. Ak ste si zvolili bicykel, tak využívajte len miestne cesty a cyklotrasy. Veľa z nás si vie pravú turistickú romantiku vychutnať pri poriadnej stanovačke, to žiaľ, v tomto stupni ochrany už nie je možné, tak ako ani táborenie s ohňom.

Určite narazíte na množstvo krásnych rastlín a ich plodov, odtrhnutie vás však môže vyjsť poriadne draho, keďže zber rastlín a ich plodov je od 3. stupňa prísne zakázaný. Ak vás láka skialpinizmus, horolezectvo, na týchto územiach na to zabudnite.

4. a 5. stupni ochrany, ktoré patria k územiam s najvyššou ochranou, narazíte na ďalšie obmedzenia, na ktoré určite nezabúdajte. Pripomeňme si, že to, čo je zakázané v prírode s 2. a 3. stupňom ochrany, platí aj tu. Pohybujte sa preto výlučne len po vyznačených chodníkoch. K tomu sa pridáva aj zákaz zberu nerastov a skamenelín.

Musíte sledovať aj rôzne platné uzávery a časové obmedzenia. Viacero lokalít sa napríklad počas zimy úplne pre verejnosť uzatvára.

Zaujímavosť: V TANAPe sa uzatvárajú viaceré turistické chodníky od 1. novembra do 15. júna.

Vstúpiť na územia s 5.stupňom ochrany môžete najskôr hodinu pred východom slnka a opustiť ho musíte najneskôr hodinu po západe. Na Slovensku sú aj určité prírodné krásy, ktoré sú pre bežného turistu nedostupné. Ide o tzv. zakázané miesta, medzi ktoré napr. patrí Okno v Jánskej doline v Nízkych Tatrách.

Ak ste sa vybrali na výlet aj so svojim štvornohým miláčikom, tak v 4. a 5. stupni ochrany musí byť po celú dobu psík na vôdzke a napr. návštevný poriadok TANAPu vyžaduje aj to, aby mal aj náhubok.

Chránené územia označujú tabule a červené pásy

Turistické mapy majú jasne zvýraznené hranice území s najvyššou ochranou. V teréne sú označované tabuľami, ktoré vám hovoria, že práve vstupujete do lokalít s najvyššou ochranou. Vyznačované bývajú aj červenými pásmi na lesných porastoch, ktoré vytyčujú hranice.

Zaujímavosť: Najunikátnejšie oblasti, pamiatky, rezervácie sa nachádzajú v 4. a 5. stupni. Ide hlavne o chránený areál (napr. Dubnické bane, Holá hora, Uhliská atď. ), prírodnú rezerváciu a národnú prírodnú rezerváciu (napr. Vydrica, Kyjovský prales, Šarišský hradný vrch, Kamenná baba, Salvatorské lúky, Suchá Belá v Slovenskom raji, Vihorlatský prales atď.), prírodnú pamiatku a národnú prírodnú pamiatku.

Vihorlatský prales

Pre ochranu vtáctva sa vyhlasujú tzv. chránené vtáčie územia. Ochranári sa aj touto formou dlhodobo snažia na naše územie prilákať dropa fúzatého, ktorý tu stratil prirodzené lokality.

Poznáme aj súkromné chránené územia. Veľmi známou organizáciou, ktorá postupne odkúpila rôzne časti lesných pozemkov v pohorí Čergov je Lesoochranárske zoskupenie VLK. Podarilo sa im vyhlásiť dve súkromné prírodné rezervácie Vlčia a Rysia (tá sa nachádza v Strážovských vrchoch).

Chránené krajinné oblasti

Na Slovensku máme aj veľkoplošné prírodné územia, ktoré podliehajú rôznemu stupňu ochrany. Veľmi obľúbenými sú chránené krajinné oblasti (CHKO), ktorých je u nás 14 a väčšina ich lokalít sa nachádza v 2.stupni ochrany.

Spomeňme napr. CHKO Poľana, kde sa nedávno mohli pochváliť unikátnym botanickým nálezom ľanolistníka bezlistencového. Ide o rastlinu, ktorá parazituje na koreňoch rôznych bylín.

Zaujímavosť: V CHKO Horná Orava sa môžu popýšiť jedným z najväčších chránených vtáčích území, kde bolo zaznamenaných až 242 vtáčich druhov, čo je približne 66 % druhov avifauny Slovenska. Spomeňme tie najznámejšie: tetrov hlucháň, tetrov hoľniak, orol krikľavý, bocian biely a čiery, kuvičok vrabčí, ďubník trojprstý, včelár lesný a mnoho ďalších.

Tetrov hlucháň

Dočkáme sa nového národného parku ?

Na Slovensku bolo vyhlásených 9 národných parkov. Na väčšine ich územia platí 3.stupeň ochrany:

●      Tatranský národný park,

●      Pieninský národný park,

●      Národný park Veľká Fatra,

●      Národný park Slovenský raj,

●      Národný park Slovenský kras,

●      Národný park Poloniny,

●      Národný park Nízke Tatry,

●      Národný park Muránska planina,

●      Národný park Malá Fatra.

V TANAPe na vás čaká až 600 km turistických trás, endemity ako kamzík vrchovský tatranský, či svišť a vyše 100 unikátnych plies. Poloniny sú zase jediné miesto na Slovensku, kde môžete vo voľnej prírode natrafiť na zubra, ktorý tu bol vypustený v rámci projektu záchrany zubra v Európe. Ten sa premáva po najzachovalejších slovenských pralesoch. Nachádza sa tu aj prísne chránený prales Stužica. Muránska Planina zase v sebe skrýva až 250 jaskýň a 15 priepastí. Slovenský raj ďakuje rieke Hornád za vznik rôznych unikátov – nachádza sa tu vyše 350 jaskýň, rokliny, ferata, rebríky, zrázy a mnoho vodopádov.

V poslednej dobe sa hovorí aj o zriadení nového Národného parku Podunajsko, ktorý by hlavne chránil unikátne biotopy lužných lesov, mokradí a rôzne vodné ramená Dunaja.

Mokrade v regióne Podunajska

Veľkú záslužnú prácu vykonávajú práve v oblastiach Podunajska dobrovoľníci z BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie). Podieľali sa na rôznych revitalizačných akciách pri obnovovaní mokradí, vrátenia vody do mŕtvych ramien Dunaja a momentálne prišli s iniciatívou odkúpenia 42 hektárového územia v sústave Čiližských močiarov. Týmto krokom by sa výrazne pomohlo pri záchrane endemitu ešte z dôb ľadových – hraboša severského panónskeho, ktorý je viazaný práve na mokrade.

Všetky podrobné informácie čo je a nie je povolené v jednotlivých stupňoch nájdete na oficiálnych stránkach Ministerstva životného prostredia https://www.minzp.sk/files/postupy-a-ziadosti/ochrana-prirody/uzemna-ochrana-prirody/prehlad-cinnosti-jednotlivych-stupnoch-ochrany.pdf

Prihláste sa na odber newslettra

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách zo sveta upcyclingu a ako darček od nás navyše získate zľavu 5% na Váš prvý nákup našich produktov.

 

Spracovávam...

Ďakujeme Vám za prihlásenie!

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Receive regular information about news from the world of upcycling and as a gift, you will also receive a 5% discount on the purchase of our products.

Please wait...

Thank you for sign up!

Zanechajte komentár