Skip to main content

Sekciu o separovaní špeciálneho odpadu uzatvárame poslednou kategóriou, ktorou sú obaly od chemikálií a nebezpečný odpad. Patria sem obaly od lakov, farby, čistiacich prostriedkov a lieky. Obaly od kozmetiky sú tiež klasifikované ako chemikálie. Kedy sa hovorí o nebezpečnom odpade a ako s ním naložiť?

V predchádzajúcich článkoch zo série sme riešili elektroodpad a stavebný odpad.

Čo znamená označenie “nebezpečný odpad”?

Stručne zhrnuté – ide o odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť, napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietlivosť alebo je jedovatý, poškodzujúci životné prostredie, žieravý, uvoľňujú sa z neho jedovaté výpary, spôsobuje koróziu alebo oxidáciu látok.

Nerobte kompromis medzi vysokou kvalitou a ekológiou: podsedáky vyrobené z odolných zvyškových materiálov.

Ušite mi ich na mieru

Obaly od chemikálií = nebezpečný odpad

Plastové obaly od chemikálií nepatria do žltého kontajnera, ale do nebezpečného odpadu.

Najčastejšie sa jedná o obaly z motorového oleja, syntetických farieb, rozpúšťadiel, kyselín, postrekov, hnojív.. Nebezpečný odpad má na svojom obale označenie, ktoré na túto skutočnosť upozorňuje a ktorým sa treba riadiť.

Symboly označujúce nebezpečný odpad

Kam s nebezpečnými chemikáliami, resp. obalmi z nich?

Či už obal samotný alebo aj s obsahom, vždy ho odovzdajte na zbernom dvore, v žiadnom prípade ho nevyhadzujte do komunálu. Veľmi dôležité je, aby bolo z obalu zjavné, o akú chemikáliu sa jedná, aby nemusela látka prechádzať analýzou, čo len komplikuje celý proces. Ak aj nejde o pôvodný obal, vždy naň napíšte, čo sa vo fľaši nachádza – ideálne fixkou, ktorá sa nezmaže ľahko.

Lieky ako nebezpečný odpad = samostatná kapitola       

Ak máte doma lieky, ktoré ste nespotrebovali, sú po záruke alebo viete, že ich nepotrebujete, nevyhadzujte ich, sú totiž považované za nebezpečný odpad. Odovzdajte ich v lekárni, kde sú povinní prevziať ich od vás bezplatne. Dvakrát ročne sú potom špecializovanými spoločnosťami odvážané a zlikvidované tak, aby nedošlo ku kontaminácii či už vody alebo pôdy. Ešte jedna rada – lieky vracajte v pôvodnom blistri, fľaštičke či tube. Papierové krabičky a príbalové letáky nie sú nutné a je lepšie, ak ich pred tým vyseparujete do modrého kontajnera.

Obaly od kozmetiky – pravda a mýtus

Plastové obaly od kozmetických prípravkov (šampón, mydlo, krém, sprchový gél..) môžete pokojne odhodiť do žltej nádoby, teda nádoby na zber plastov, nakoľko ide o bezpečnú chemikáliu. Ohľadne tohto typu separovania sa šíri jedno odporúčanie – obal je nutné pred odhodením umyť. Ide však o mýtus – úplne stačí, ak obsah pred odhodením vylejete (čo v záujme neplytvania znamená spotrebujete).

Čo okrem kozmetiky je bezpečnou chemikáliou?

Bezpečné chemikálie, ako sme si ich pracovne nazvali, nie je nutné odovzdať ako nebezpečný odpad. Možno ich vyseparovaťvyhodením do príslušnej nádoby, t.j. plastový do žltého, sklenený do zeleného a pod. Do zmiešaného odpadu patria obaly z ekologických, resp. vodou riediteľných farieb a lakov, opaľovacích krémov, kozmetiky, výživových doplnkov, z niektorých čistiacich prostriedkov či omietkových farieb ale aj príliš znečistené plastové a iné obaly.

Malá rada na záver – kde existujú ekologické alternatívy, siahajte po nich. Prispejete k zníženiu produkcie nebezpečných látok, a tým aj k redukcii všetkých nadväzujúcich nebezpečných dôsledkov. Veľkou výhodou dnešnej doby je, že už existujú ekologické alternatívy snáď na všetko. Sledujte náš magazín, kde sa týmto témam budeme pravidelne venovať.

Prihláste sa na odber newslettra

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách zo sveta upcyclingu a ako darček od nás navyše získate zľavu 5% na Váš prvý nákup našich produktov.

 

Spracovávam...

Ďakujeme Vám za prihlásenie!

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Receive regular information about news from the world of upcycling and as a gift, you will also receive a 5% discount on the purchase of our products.

Please wait...

Thank you for sign up!

Zanechajte komentár