Skip to main content

Pod označením “špeciálny odpad” rozumieme odpad, s ktorým sa nedostávame do kontaktu na dennej báze, ale len mimoriadne, napr. taký elektroodpad, stavebný odpad, obaly od chemikálií. Tentokrát sa zameriame konkrétne na vyradené elektrozariadenia a na to, ako s nimi naložiť bezpečne a ekologicky.

Elektroodpad – nebezpečný a vzácny

V dobe smartfónov a neustále vznikajúcich nových technologických smart trendov je fakt, že produkcia elektroodpadu rapídne rastie. Kam teda odhodiť starý mobil, televízor či tlačiareň? Pri elektroodpade majte na pamäti dve veci – elektro kúsok môže obsahovať vzácne kovy ale aj nebezpečné látky (ortuť, olovo, PCB..)

Na východnom Slovensku (Zvernica Orlová v Strážskom neďaleko bývalého štátneho podniku Chemko Strážske)  je už viac ako rok a pol vyhlásená mimoriadna situácia spôsobená zlým nárábaním s nebezpečným odpadom, konkrétne s PCB (chemické a syntetické látky bežne používané ako izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch, teploprenosných a hydraulických systémoch), ktoré zo starých sudov uniká do vody a prostredia. Karcinogénne látky sa hromadia v zvieratách, preto je zákaz konzumovania zvery a rýb (ulovených v Laborci či v Zemplínskej šírave), dokonca i vajec a mlieka z tejto oblasti – no kontrolovať je to takmer nemožné.

Na prvý pohľad kamene a rozmočená pôda, no v skutočnosti ide o rozpustené stvrdnuté hrudy sudov s PCB – z pôtočika vedľa pije lesná zver, diviaky a vysoká zver dokonca tieto “kamene” obhrýzajú. (Zdroj: Denník N)

Ako teda správne a bezpečne zahodiť elektroodpad?

Elektroodpad v žiadnom prípade nepatrí do komunálneho odpadu. Na Slovensku máme niekoľko možností – väčší elektroodpad (práčky, chladničky) môžete odniesť do elektropredajne, kde za neho môžete získať zľavu na nový produkt (spätný odber), menšie spotrebiče do veľkosti 25 cm (fény, žehličky) môžete odovzdať bez nutnosti kúpy nového produktu (predajňa elektrospotrebičov je povinná bezplatne prebrať elektroodpad, nemusí tak učiniť len vtedy, ak by bol produkt veľmi znečistený alebo by ohrozoval zdravie ľudí).

Vedeli ste, že recyklačný poplatok platíte už pri kúpe produktu? Je zahrnutý do celkovej predajnej ceny. Tým pádom ho neplatíte pri odovzdávaní zariadenia. Preto je dobré možnosť odovzdania tovaru na recykláciu využiť.

Ďalšou cestou sú zberné dvory obcí a miest, kde elektroodpad môžete odniesť zadarmo. Sezónne môže mesto alebo obec organizovať aj zber elektroodpadu, kedy sa pristavia na vybrané miesta kontajnery výhradne na vyradené elektrozariadenia a následne ich obec odnesie do zberného dvora na svoje náklady.

Na problematiku rastu elektroodpadu poukazujú aj rôzne firmy a značky v rámci svojich spoločensko-zodpovedných aktivít. Napríklad známy na slovensku pôsobiaci telekomunikačný operátor realizoval zber starých mobilov, ktoré jednak následne ekologicky recykloval a navyše za každý odovzdaný mobil prispel určitou sumou dobročinným organizáciám.

Dá sa elektroodpad recyklovať?

Dá, i to je dôvod, prečo elektronika nepatrí do komunálu a už vôbec nie na čierne skládky. Z vytriedených spotrebičov sa dajú získať súčiastky, resp. druhotné suroviny, ktoré sa použijú na výrobu nového produktu. Konkrétne ide o plasty, železné i neželezné kovy a najmä cenné kovy, ako zlato, striebro, meď, platina a paládium. Dokonca, kovy získané z vyseparovaného elektroodpadu sa dajú recyklovať donekonečna.

Z rozobratia jedného či dvoch mobilov boháčom nebudete, ale pri množstve milión mobilov viete získať až 16 ton medi, 350 kg striebra, 34 kg zlata a 15 kg paládia.

Rýchly manuál k problematickým typom elektroodpadu:

Baterky

Na drobný elektroodpad a batérie slúžia kontajnerové koše žiarivo červenej farby. Žiaľ, zatiaľ nie sú dostupné všade ale len v niektorých slovenských mestách či obciach. Ak nemáte možnosť použiť kontajnery na nebezpečný odpad, batérie môžete odovzdať v predajniach elektra, v rôznych obchodných reťazcoch sú vyčlenené špeciálne zberné koše na baterky, počkať na pravidelný závoz nebezpečného odpadu vo vašej obci či predať na recykláciu. Napríklad lítiové baterky z elektromobilov sú po vyradení ešte dostatočne silné na použitie v menšej elektronike, ako sú notebooky.

Kontajnerová nádoba na zber drobného elektroodpadu a batérií. (Foto: Mária Badačová/dubnica.eu)

Žiarovka

Vypálené žiarovky môžete odovzdať v elektropredajni alebo na zbernom dvore. Avšak pozor, väčšina bežných žiaroviek sa recyklovať nedá. Recyklovať je možné bežné žiarivky, ako na obrázku nižšie a väčšinu LED žiaroviek.

Tlačiareň

Samotnú tlačiareň možno odovzdať klasicky na zbernom dvore, do elektro kontajnera alebo v predajni, no čo sa týka tonerov, tie by sa mali odovzdávať zvlášť – dajú sa recyklovať. Mnoho firiem a predajní tonery vykupuje alebo zákazníkovi poskytuje za prázdny toner recyklačnú zľavu na nový.

A čo sa deje s vyseparovaným elektroodpadom ďalej?

Vyradené prístroje sa v recyklačných centrách najprv dekontaminujú a následne demontujú na menšie súčiastky, tie sa ďalej trieda podľa povahy (zvyčajne za pomoci separátorov, napr. magnetických). Tie, ktoré sa dajú recyklovať, budú použité ako druhotné suroviny pri ďalšej výrobe a tie, ktoré nie, budú zlikvidované v súlade s predpismi a legislatívou.

A na záver malá múdrosť – ak sa vám niečo pokazí, neznamená to, že to musíte nutne vyhodiť a kúpiť nové. Ak ste trošku šikovní, alebo sa chcete niečo nové naučiť, skúste pokazený elektrospotrebič opraviť svojpomocne (na stránke IFIXIT nájdete stovky návodov a manuálov na repasovanie elektroniky) alebo vyhľadajte odborníka či servis. Ak však vašej elektronike definitívne nebude pomoci, poctivo ju vyseparujte, aby vaše nezodpovedné činy neboli zdrojom prírodnej katastrofy, ako napríklad tej, ktorú sme spomínali v úvode článku.

Prihláste sa na odber newslettra

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách zo sveta upcyclingu a ako darček od nás navyše získate zľavu 5% na Váš prvý nákup našich produktov.

 

Spracovávam...

Ďakujeme Vám za prihlásenie!

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Receive regular information about news from the world of upcycling and as a gift, you will also receive a 5% discount on the purchase of our products.

Please wait...

Thank you for sign up!

Zanechajte komentár